Hvad er “den fjerde alder”?


Velkommen til idéer og forklaringer om Den fjerde alder.

”Den fjerde alder” er betegnelsen af det længere liv der er konsekvensen af at vi danskere, og verdens befolkning, ifølge befolkningsfremskrivninger, gennemsnitligt lever meget længere end tidligere generationer.

”Hvad er den fjerde alder?” spørger mange om på foredragene over hele landet, og om omtalen af bogen (der udkom 6. november 2015 på Aalborg Universitetsforlag), ”…vi har da kun hørt om den tredje alder!” – kommer det så forsigtigt bagefter, og det er præcis de sætninger og samtaler om emnet, der i begyndelsen af 2014 satte gang i en mission. Alt for mange mennesker i Danmark har ikke for alvor har sat sig ind i, hvad sidste del af livet kan være og indebære, og at vi selv i stigende grad har, og får et ansvar for at forvalte det. Et valg som hver enkelt af os selv skal tage – mens tid er – for hvis ikke vi gør det – er det et fravalg.

Missionen er at oplyse den helt almindelige dansker om det ansvar, som vi selv i stadig højere grad kommer til at tage for de sidste forventelige flere år af vores liv. Et valg som giver den enkelte en reel mulighed for at påvirke sin livskvalitet. Det kan bl.a. ske inden for områderne kropsbevægelser og motion i dagligdagen, kostforandring, nuværende bolig eller seniorbolig, oplevelser, pension, bank, offentlige myndigheder, testamente, mental omstilling, og ikke at forglemme – humor ????. Bogen og foredragene giver idéer og anbefalinger til den brede befolkningsgruppe – og til den enkelte. Foredraget henvender sig til 55+, da det allerede på det tidspunkt er muligt, hvis ønskeligt og nødvendigt, at omprioritere sin livsstil.

Den danske befolkning bestod i december 2024 af 5.961.249 personer, hvoraf 1.230.736 personer var over 65 år, og 25 % eller tæt ved 1,5 millioner havde passeret de 60 år, mens dette kun gjorde sig gældende for hver femte i år 2000. En tydelig tendens er altså, at der bliver flere og flere ældre i Danmark. Skal alle faktorer tælles med i denne ultrakorte oversigt, der kan læses mere detaljeret om i bogen, peger forskernes befolkningsfremskrivning på, at den såkaldte 68+ generation i snit lever 21 år længere end deres forældres generation. – Spørgsmålet er derfor – hvad vil vi egentlig bruge de år til, hvordan vil vi tilrettelægge dem, har vi disponeret økonomisk rigtigt, og hvad kan vi endnu nå at gøre for at vedligeholde, eller ligefrem øge livskvaliteten i de ekstra mulige tildelte år ????

Hvorfor så ”Den fjerde alder”? – Under research i statistikker, forskning, artikler, samtaler med økonomer, forsikringsfolk, jurister og mange andre personer, samt naturligvis på Internettet, var det kun ganske få steder at begrebet “Den fjerde alder” dukkede op, men nærmest ubehandlet. Hvis den tredje alder hidtil er forstået som slutfasen af vores liv, med en gennemsnitslevealder til midt eller sidst i 70-erne, og vi nu har en reel mulighed for at leve 21 år længere, så må det være ”den fjerde alder” – med mulighed for at blive tæt på 100 år! 1. januar 2024 levede der således allerede 1.178 personer over 100 år i Danmark  – så vi kan godt begynde at tænke os godt om – allerede i den tredje alder ????

Derfor er foredragende passende kaldt:

Den fjerde alder – planlæg den i din tredje!

God fornøjelse og på forhåbentlig gensyn de næste mange år ????

Georg Julin