Aktuelt


(Foredrag er baseret på frivillighed, research, opdatering og erfaring, som jeg med glæde ønsker at bringe videre, ring derfor for nærmere aftale)

På denne side opdaterer jeg informationer om de aktiviteter der ER aftalt, og sker i forbindelse med foredrag. Listen bliver løbende opdateret med nye datoer – (senest opdateret den 15.07.2024)

  • Torsdag den 5. august, Seniorhøjskole, Hotel Herning, Herning

Kontakt mig og lad os finde datoer der passer jer! Foredrag bliver fortsat opdateret på måneds/ugebasis. Det gælder også Senior/ældreråd som flere steder i Danmark har ønsket foredraget.

Se også aktuelle opslag på FaceBook: https://www.facebook.com/DenFjerdeAlder

NYT OM FOREDRAGSFORM OG -INDHOLD, POLITISK FOKUS AF “ÆLDRE”, SENIORBOLIGER – MEDIEOMTALER AF SENIORER, SAMT FORSLAG TIL DEMENSHJÆLP:
 
Løbende opdateres “foredraget” til et mere aktivt og involverende informationsmøde/seminar/workshop, hvor de fremmødte undervejs også bliver inddraget i aktiviteter som bl.a. sang, endda i trestemmigt kor, praktiske og lette øvelser som kroppen har godt af, og erfaringer fra pandemiperioden om de der kom til at føle sig – ensomme. Råd og vejledning til fællesskaber og aktiviteter der gør senioralderen (den fjerde alder) langt mere attraktiv, nærværende og med større livskvalitet. Herudover stadig de mange konkrete råd og tips til praktiske detaljer i forberedelsen til Den fjerde alder.
Politisk ser det ud til at der er bred interesse for at se på en langt bedre “ældrehjælp”, men hvad indebærer det, og er det “kun” for de der bor på plejecentre?
90.000 lider af demens, og det vedrører over en halv million pårørende – hvad er de nyeste erfaringer for at hjælpe, og hvad kan vi lære af andre lande der på nogen områder er langt længere fremme end i Danmark? Jeg vil anbefale den stærke amerikanske dokumentar “Alive Inside” der i den grad har sat fokus på værktøjer der forandrer mange demensramte via musikken. Nej, ikke ved at lytte, men ved selv at være aktive (se link nederst i teksten). I en forhandling med producenterne og udviklerne bag initiativet fik jeg lov til gratis at indføre det i Danmark og havde håbet på at en kommune ville være teststed – gæt selv svaret. VI KAN GØRE LANGT MERE FOR FÆRRE PENGE – HVIS VI VIL!!!
Omsorgssvigt af ældre er superaktuelt – desværre. De billeder og beretninger vi får, vidner naturligvis om situationer der ikke bør ske i “Velfærdsdanmark” – hvis vi stadig tør kalde os det. Rigtig mange steder er forholdene heldigvis skønne, og dem skal vi huske at rose, for det er som regel de kedelige eksempler vi hører om, og så tror vi at det er sådan alle steder, men det er ikke rigtigt. I ØVRIGT – bliver alt for mange boliger kaldt “plejehjem”, for rent faktisk er der under 2.500 beboere på begrebet plejehjem, og det er for nedadgående!!! Her er 2/3 demente og gennemsnitsopholdet er 36 måneder. Grunden kan jo typisk være at det enkelte menneske bliver alt for sent visiteret til plejehjem, men også at langt flere ældre klarer sig selv langt bedre end for blot få år siden. Der findes omkring 80.000 boliger i ældresegmentet der er delt op som bl.a. “beskyttede boliger”, plejecentre og tre andre kategorier. I øvrigt er antallet af Danmarks “ældre” på 65 år og derover pr. 1. januar 2024 – tæt på 1.2 millioner, og tallet øges måned for måned. (Antallet over 100-årige og derover var 1.220.) Vi er altså ganske mange der klarer os selv – og tak for det – og mon så ikke vi kunne stå sammen om at hjælpe den meget lille procentdel der så virkelig har behov? Ja, undskyld, men som foredragsholder har jeg ikke kun fået et dybt indblik i “ældrestyrken”, men også en holdning til hvordan vi kan hjælpe hinanden.
Har du eller I der samler mennesker til aktiviteter lyst til at høre mere indgående og uforpligtende om Den fjerde alder, og alt det, der skal ordnes i den tredje alder – mere om mediernes interesse i – egen økonomi eller faktuelle historier – og dermed hvad vi dagligt får af informationer der oftest drukner i – for meget information, så kontakt mig gerne så vi kan finde en dag hvor mange eller færre kan samles til oplysning – OGSÅ via webinar til de der kunne ønske sig det. I denne tidsalder er alt muligt – også for os der er i den tredje alder og på vej til den fjerde ???? Se hjemmesiden www.denfjerdealder.dk og www.julin.dk – SE “Alive Inside” – https://www.youtube.com/watch?v=IaB5Egej0TQ
 
God oplevelse – på gensyn! ????

Seniorboliger – et vigtigt emne at tale om:

I 2019/20 lavede jeg fire TV-reportager på dk4 om Bovierans seniorboligprojekter og kommende beboere, og det gav mig yderligere interesse i fremover at følge udviklingen tæt. Meget er sket siden. En række store investeringsfonde investerer for tiden i at opføre seniorboliger rundt om i Danmark. De hedder 55+boliger, seniorboliger, Plushuse, eller Plusboliger, og debatten om fordele og ulemper ved boligformen er yderst aktuel i disse år. Man forventer op mod 80.000 nye boliger for seniorer i forskellige koncepter. Men hvilken “sidste bolig” man bør vælge? Seniorbolig blandt andre ældre, eller i plus-konceptet hvor flere generationer deler tilværelsen. Jeg har fulgt grundigt med i udviklingen, hvilket har givet mig indsigt i, hvad en hel del seniorer tænker og reagerer på – også de der har fravalgt bofællesskabet efter et stykke tid. Kontakt mig for yderligere detaljer så vi kan planlægge anledningen sammen: georg@julin.dk eller 21 62 62 00 – På genhør ????

Hvad har det gjort ved os? Hvad kan vi lære af det? Hvad kan vi tage med os af erfaring i “den fjerde alder?”

I mine kommende foredrag har jeg derfor også lagt et afsnit ind hvor de mange erfaringer bliver delt, og hvor vi får anledning til i forsamlingen at arbejde sammen om det, som en slags workshop til gensidig glæde. Vi vil udover foredraget derfor kunne bruge de mange reaktioner og tanker i vores kommende aktive liv. Kontakt mig for yderligere detaljer så vi kan planlægge anledningen sammen: Skriv/ring til georg@julin.dk eller 21 62 62 00 – På genhør ????

Resume:

Aldrig har der været så megen omtale af “de ældres liv” i Danmark som i disse år, og det er rigtig godt, men desværre ikke altid fyldestgørende. Faktisk hedder vi ikke længere “ældre”, men “seniorer” eller “seenagers” ????. Meninger kommer ofte fra et politisk synspunkt – efter at det har været i mediernes søgelys – men sjældent ret dybdegående. Fokus bliver ofte flyttet til andre dagsaktuelle emner. At der af og til fokuseres på de ældres livsstil efter medieomtale af “sager”, giver desværre ikke den nødvendige fortælling om den heldigvis store majoritet (1,2 millioner) af ældre der rent faktisk “klarer sig selv”. Men netop de, har i den grad behov for information om, hvordan livskvaliteten kan fortsætte! Det kræver oplysning, vejledning og planlægning. Det er det, foredragene drejer sig om. Planlægning af Den fjerde alder – NU.

Jeg opdaterer løbende “fokus og fakta” på Den fjerde alder. Der er nye emner med konkrete anvisninger på flere vitale områder som velfærd, økonomi, og IT-udfordringer – inklusive råd og løsninger!

Jeg er løbende i kontakt med kommuner, foreninger for ældre, seniorer og andre interessegrupper, som f.eks. personaleforeninger, der ønsker foredrag. Ring eller skriv for nærmere information til netop din/jeres situation.

Enkelte af foredragene er i “lukkede fora” som f.eks. landsmøder, sommer/vinterhøjskoler, boligforeninger og virksomheder (personaleforeninger). Andre er “åbne” møder, som f.eks. forenings- eller sogneaftener rundt om i landet.

Det er fortsat dejligt at besøge de mange lokaliteter og mennesker i Danmark, og uanset hvor, ofte også i yderområderne i Jylland, Læsø, Langeland, Lolland-Falster, Fyn, Sjælland eller Bornholm, er interessen for planlægning af livets sidste, forhåbentlig, længere fase, nøjagtig lige stor. Spørgelysten efter de indledende runder omkring konkrete sager, der også er beskrevet i bogen, er meget stor, og om der har været 40 eller 550 mennesker til stede, har alle deltaget både fysisk og mentalt!!! Jeg glæder mig til de næste mange aktive foredrag, lige meget hvor i Danmark det er.